Domů / Bazény a příslišenství

590601 - protipěnový aktivátor


Žádné hodnocení. Kód: 590601 Produktové číslo: 4038755559012
Aktivní kyslík 1l. Protipěnivý aktivátor, doplněk k aktivnímu kyslíku 595601 a 595603.
Výrobce: HECHT MOTORS s.r.o
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Centrální sklad dodavatele
399,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
590601 - protipěnový aktivátor<HTML><HEAD></HEAD>_x000D_
<BODY contentEditable=true style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">_x000D_
<P>Aktivní kyslík 1l. Přípravek pro použití v kombinaci s kyslíkovým granulátem nebo tabletami zabraňuje výskytu řas. Pro krystalicky průzračnou vodu.</P>_x000D_
<P>Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!<BR>Charakter přípravku: kapalina.<BR>Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.<BR>Po požití: Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.<BR>Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou. Je-li to možné, odstraňte kontaktní čočky. Dále vyplachujte.<BR>Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.<BR>Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 3. Nevylévat neředěný přípravek ve větším množství do odpadu, povrchových vod nebo kanalizace. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.<BR>Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.<BR>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. </P>_x000D_
<P><STRONG>Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</STRONG></P>_x000D_
<DIV class="full-width-900 white-back">_x000D_
<H2 class="text-center fs_26 mb_5">Klasifikace</H2>_x000D_
<H3 class=text-center>v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008</H3>_x000D_
<DIV class="row xsmall-up-1 medium-up-2 text-center large-text-left">_x000D_
<DIV class="column ups-1"><IMG alt="" src="https://i00.eu/file/563/1736-ghs09-hazard-pictogram.jpg" align=left> _x000D_
<P style="FONT-SIZE: 11px; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 110px">GHS09</P></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>
Specifikace
Váha 1.12 kg
Štítky

N

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.