Domů / Bazény a příslišenství

810603 - PH minus


Žádné hodnocení. Kód: 810603 Produktové číslo: 4038755581020
PH minus 3 l. Slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.
Výrobce: HECHT MOTORS s.r.o
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Centrální sklad dodavatele
319,00 Kč , plus doprava
 
KALKULAČKA SPLÁTEK
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
810603 - PH minus

PH minus slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.

Varování: Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.

Klasifikace

v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

\"\"

GHS05 korozivita
Met. Corr.1 H290 Může být korozivní pro kovy. Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Specifikace
Váha 3.42 kg
Štítky

A

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.