Domů / Bazény a příslišenství

810603 - PH minus


Žádné hodnocení. Kód: 810603 Produktové číslo: 4038755581020
PH minus 3 l. Slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.
Výrobce: HECHT MOTORS s.r.o
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Centrální sklad dodavatele
319,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
810603 - PH minus<p>PH minus slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.</p>_x000D_
<p>Varování: Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.</p>_x000D_
<div class="full-width-900 white-back">_x000D_
<h2 class="text-center fs_26 mb_5">Klasifikace</h2>_x000D_
<h3 class="text-center">v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008</h3>_x000D_
<div class="row xsmall-up-1 medium-up-2 text-center large-text-left">_x000D_
<div class="column ups-1"><img src="https://i00.eu/file/563/2245-ghs05-hazard-pictogram.jpg" alt="" align="left" />_x000D_
<p style="font-size: 11px; text-align: left; margin-left: 110px;">GHS05 korozivita<br /> Met. Corr.1 H290 Může být korozivní pro kovy. Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.</p>_x000D_
</div>_x000D_
</div>_x000D_
</div>
Specifikace
Váha 3.42 kg
Štítky

A

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.