Domů / Bazény a příslišenství

pH PLUS - na snížení kyselosti vody


Žádné hodnocení. Kód: 31119022 Produktové číslo: 8595169260393
pH+ je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2–7,6. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.
Dostupnost: Skladem na prodejně
99,00 Kč , plus doprava
 
KALKULAČKA SPLÁTEK
pH PLUS - na snížení kyselosti vodyH319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.